Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί (δηλαδή βρίσκεται σε κατάσταση “Σε επεξεργασία”, “Συγκέντρωση Προϊόντων”, “Επιβεβαιώθηκε” ή “Προς Αποστολή) και δεν έχει δοθεί το δέμα στην Courier για παράδοση.
Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας  είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στο [email protected], είτε στη σελίδα της Queen Ecigs στο Facebook είτε τηλεφωνικά στο 2311 2890 76 (Δ-Π 11:00-17:00).

Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Διαφορετικά μπορείτε να επισκεφτείτε το Λογαριασμό σας και να πατήστε “Εξέλιξη Παραγγελίας”.

Μετά την ακύρωση της παραγγελίας σε περίπτωση που το αντίτιμό της έχει ήδη πληρωθεί από τον πελάτη (Τραπεζική Κατάθεση ή PayPal), η επιστροφή του ποσού γίνεται με τον ίδιο τρόπο, εντός 72 ωρών.

Άρνηση Παραλαβής / Επιστροφή στον αποστολέα 

Μετά την αποστολή της παραγγελίας σας, οφείλετε και δεσμεύεστε να την παραλάβετε ολοκληρώνοντας την διαδικασία και την πληρωμή.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παράδοσή της για οποιοδήποτε λόγο ή αλλάξετε γνώμη και ζητήσετε την επιστροφή του δέματος, υποχρεούστε και δεσμεύεστε να πληρώσετε τα μεταφορικά από την έδρα μας προς εσάς και την επιστροφή από εσάς προς την έδρα μας, μιας και αυτά προπληρώνονται στην εταιρία Courier ανεξαρτήτως αν θα παραλάβετε το δέμα σας ή όχι.
Το χρηματικό ποσό ορίζεται στα 6 (3,00€+3,0€). Η πληρωμή του μπορεί να γίνει είτε στην εταιρία Courier, είτε με τραπεζική κατάθεση ή Paypal.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εντολέα/αγοραστή διατηρούμε το δικαίωμα να τα απαιτήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο.

Επιστροφή Προϊόντων

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα Προϊόντα που έχει αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. 

Μπορείτε να παραδώσετε τα προϊόντα σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη ή να τα αποστείλετε με δικά σας έξοδα στην έδρα μας. Η αποστολή/παράδοση των επιστρεφόντων προϊόντων θα γίνει μετά από την επικοινωνία σας με την εταιρία μας.
Ειδικότερα, διατηρείτε το  ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψετε το Προϊόν που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χωρίς να έχετε υποχρέωση να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής η  «Υπαναχώρηση»), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

(β) Η Υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και υποχρεούστε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο Προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθείνα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λ.π.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.λπ.).

(γ)Κάποια από τα προϊόντα ενδέχεται να είναι βιτρίνας τα οποία ουδέποτε έχουν χρησιμοποιηθεί η εκτεθεί στον ήλιο. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε γνώση ότι είναι πιθανό να μην είναι συσκευασμένα με την ζελατίνα τους.

(δ) Η επιστροφή του Προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του Προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(ε) Κατόπιν της δήλωσης Υπαναχώρησης, υποχρεούμαστε να αποδώσουμε σε εσάς το τίμημα που εισπράξαμε για το επιστραφέν προϊόν. Η επιστροφή του τιμήματος σε εσάς θα γίνεται το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

(ζ) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί σε μορφή προσφοράς θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα που βρίσκονταν στην ειδική έκπτωση, διαφορετικά η αξία θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό αναλόγως.

(η) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Σε αυτή την κατηγορία Προϊόντων ρητά και χωρίς εξαίρεση εμπίπτουν  τα υγρά αναπλήρωσης Ηλεκτρονικού Τσιγάρου  για τα οποία η εταιρία ουδεμία επιστροφή δέχεται μετά την παράδοση τους σε εσάς.

Περιορισμοί Ευθύνης:

(α) Η Εταιρία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τιμή εσφαλμένη (μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα).

(β) Ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται η έγκαιρη ενημέρωση σας περί της μη διαθεσιμότητας τους.

(γ) Ο παραγωγός κάθε Προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του, και καλύπτεται από την εγγύηση που ο ίδιος δίνει.
Ως καταναλωτής, οφείλετε να ενημερωθείτε για τους όρους και το διάστημα της εγγύησης που δίδεται από τον παραγωγό μέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας ή μετά από επικοινωνία με αυτόν.
Αν το προϊόν που πωλήθηκε σε εσάς μέσω ημών εμπίπτει στην εγγύηση του προμηθευτή, διατηρείτε το δικαίωμα επικοινωνίας με την εταιρία του ώστε να γίνει η χρήση της εγγύησης.

Εγγύηση

Παραθέτοντας την παράγραφο (γ) της ενότητας “Περιορισμοί Ευθύνης) ισχύουν τα ακόλουθα:
Ο παραγωγός κάθε Προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του, και καλύπτεται από την εγγύηση που ο ίδιος δίνει. Ως καταναλωτής, οφείλεται να ενημερωθείτε για τους όρους και το διάστημα της εγγύησης που δίδεται από τον παραγωγό μέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας ή μετά από επικοινωνία με αυτόν. Αν το προϊόν που πωλήθηκε σε εσάς μέσω ημών εμπίπτει στην εγγύηση του προμηθευτή, διατηρείτε το δικαίωμα επικοινωνίας με την εταιρία του ώστε να γίνει η χρήση της εγγύησης. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία μας, έχει συνεργασία με εξωτερικό τεχνικό συνεργάτη σχετικά με το τεχνικό κομμάτι υποστήριξης και ο πελάτης έχει απευθείας επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα για  κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάσει η συσκευή με την εκάστοτε χρηματική επιβάρυνση. Η παράδοση/παραλαβή  των συσκευών μπορεί να γίνει σε οποίο κατάστημα μας  έχετε παραδώσει αρχικά την συσκευή σας.

Δεσμευτικός χαρακτήρας

Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα μέρη της, καθώς και για τους αντίστοιχους εκτελεστές, διαχειριστές, θεματοφύλακες, δικαιούχους και διαδόχους αυτών.
Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν από την εταιρία χωρίς να υποχρεούται την ενημέρωση του αγοραστή.

Όταν εγγράφεστε στο www.queen-ecigs.gr συμφωνείτε και στην πολιτική απορρήτου μας που μπορείτε να διαβάσετε σχετικά εδώ.
Κατά την εγγραφή σας στο www.queen-ecigs.gr εγγράφεστε ταυτόχρονα και στο newsletter. Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, κάντε κλικ εδώ για να διαχειριστείτε την εγγραφή σας.
Για πληροφορίες όσο αφορά τον τρόπο αποστολής και πληρωμής, κάντε κλικ εδώ.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:119216706000

ΑΦΜ:062045219